ΕΛΛΑΔΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ > Design Thinking

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & COACHING
< ΠΙΣΩ

Design Thinking


Ένας από τους τομείς εξειδίκευσής μας είναι η Καινοτομία. Στόχος μας είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών εφαρμογής του Design Thinking σε διάφορες αποστολές Καινοτομίας, καθώς και η υποστήριξη των οργανισμών στο να αναπτύξουν εσωτερικά τις απαιτούμενες δεξιότητες και τα εργαλεία του Design Thinking.

Design Thinking

  Η  Dynargie  είναι  μία  δυναμική  συμβουλευτική  εταιρία  σε  θέματα  management  και  εκπαίδευσης εξειδικευμένη στην άσκηση επιρροής και στη διαχείριση της θετικής αλλαγής τόσο στα άτομα όσο και στους οργανισμούς. Ιδρύθηκε στην Ελβετία το 1982 και δραστηριποιείται σε πάνω από 10 χώρες, σε 11 διαφορετικές γλώσσες και κουλτούρες. Μέσα από τις μοναδικές της μεθόδους εκπαίδευσης και συμβουλευτικής οι οποίες παρέχονται από μία διεπιστημονική ομάδα συμβούλων, βοηθά στο μετασχηματισμό της διαφορετικότητας σε αρμονία και κάνει τους ανθρώπους και τους οργανισμούς πιο παραγωγικούς.

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ PDF

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ