ΕΛΛΑΔΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ > ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

CONSULTING & FACILITATION
< ΠΙΣΩ

ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ


Αναλύουμε τις ανάγκες των πελατών μας εξερευνώντας τα “γιατί” πίσω από τα “τι” που παρουσιάζεται ως το αρχικό αίτημα.

ΑΥΤΗ Η ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗ ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥΣ

Αναλύουμε τις ανάγκες των πελατών μας εξερευνώντας τo “γιατί” πίσω από τo “τι” αρχικά παρουσιάζεται ως το αρχικό αίτημα. Έχοντας μια ευρύτερη εικόνα της κατάστασης που οι πελάτες μας αντιμετωπίζουν σήμερα μας βοηθά να προτείνουμε λύσεις που απευθύνονται στις άμεσες και έμμεσες ανάγκες τους.

Η προσέγγισή μας έχει ως στόχο να αναπτύξει και να εφαρμόσει ένα ειδικό και προσαρμοσμένο “πως”, εστιάζοντας σε δύο διαφορετικά/συμπληρωματικά πεδία παρέμβασης: στην ανάπτυξη soft skills, αλλά και στο “χτίσιμο” της νοοτροπίας που θα υποστηρίξει και θα πλαισιώσει τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν.

Αυτή η συνδυαστική προσέγγιση ενισχύει τη συνεχώς αυξανόμενη αυτονομία των πελάτων μας κατά τη διάρκεια της εξέλιξής τους.