ΕΛΛΑΔΑ

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ


Η ομάδα μας είναι εκπαιδευμένη από τη ζωή.


Οι πιστοποιημένοι σύμβουλοί μας έχουν διαφορετικές εμπειρίες ζωής και υπόβαθρα, συνδυασμένα με τουλάχιστον 5 έτη επαγγελματικής εμπειρίας. Πριν γίνουν αποδεκτοί, οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε μια αυστηρή διαδικασία επιλογής και πενθήμερης αρχικής εκπαίδευσης. Ως σύμβουλοι, αναμένεται να διατηρήσουν και να ανανεώνουν τις δεξιότητές τους δύο φορές το χρόνο στις πενθήμερες εταιρικές/εκπαιδευτικές ακαδημίες. Το 75% των συμβούλων μας, παραμένει μαζί μας για 5 χρόνια ή και περισσότερο.

ΕΛΛΑΔΑ


GEORGE MORAITIS

COUNTRY MANAGER

george.moraitis@dynargie.com

CV

TAKIS MORFIS

MANAGING PARTNER

takis.morfis@dynargie.com

CV

STAMATIS TSAPRALIS

SENIOR PROJECT MANAGER

stamatis.tsapralis@dynargie.com

CV

THANOS ANTHOPOULOS

SENIOR CONSULTANT

thanos.anthopoulos@dynargie.com

CV

ATHINA TSIAVOU

SENIOR CONSULTANT

athina.tsiavou@dynargie.com

CV

PANAGIOTIS NTOUSKAS

SENIOR CONSULTANT

panagiotis.ntouskas@dynargie.com

CV

MANTO VEROUTI

MARKETING COORDINATOR

mado.verouti@dynargie.com

CV

THEO LEPOURAS

SENIOR CONSULTANT

theo.lepouras@dynargie.com

CV