ΕΛΛΑΔΑ

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ


Η ομάδα μας είναι εκπαιδευμένη από τη ζωή.


Οι πιστοποιημένοι σύμβουλοί μας έχουν διαφορετικές εμπειρίες ζωής και υπόβαθρα, συνδυασμένα με τουλάχιστον 5 έτη επαγγελματικής εμπειρίας. Πριν γίνουν αποδεκτοί, οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε μια αυστηρή διαδικασία επιλογής και πενθήμερης αρχικής εκπαίδευσης. Ως σύμβουλοι, αναμένεται να διατηρήσουν και να ανανεώνουν τις δεξιότητές τους δύο φορές το χρόνο στις πενθήμερες εταιρικές/εκπαιδευτικές ακαδημίες. Το 75% των συμβούλων μας, παραμένει μαζί μας για 5 χρόνια ή και περισσότερο.

ΕΛΛΑΔΑ


GEORGE MORAITIS

COUNTRY MANAGER

george.moraitis@dynargie.com

CV

TAKIS MORFIS

MANAGING PARTNER

takis.morfis@dynargie.com

CV

SPYROS AKRIVOS

SENIOR CONSULTANT

spyros.akrivos@dynargie.com

VICKY CHATZIDOGIANNAKI

MARKETING MANAGER

vicky.chatzidogiannaki@dynargie.com

CV