ΕΛΛΑΔΑ

> ASTRA ZENECA Case Study

ASTRA ZENECA Case Study

Η Dynargie βοηθά τη φαρμακευτική εταιρεία AstraZeneca ως προς την κατανόηση και εξοικείωση όλων των εργαζομένων με τις νέες Ηγετικές και Επαγγελματικές δεξιότητες καθώς επίσης και με την αποσαφήνιση των εννοιών: Αξία, Δεξιότητα, Συμπεριφορά.

Η φαρμακευτική εταιρεία AstraZeneca στο πλαίσιο της εφαρμογής συστήματος διοίκησης και απόδοσης στον οργανισμό, αποφάσισε το λανσάρισμα ενός νέου συστήματος δεξιοτήτων για όλους τους εργαζόμενους. Η διοίκηση της εταιρείας επιθυμούσε, πέρα από την απλή επικοινωνία των εννοιών των εταιρικών αξιών και δεξιοτήτων, την όσο το δυνατό μεγαλύτερη συναισθηματική εμπλοκή των ανθρώπων ως προς τις παραπάνω έννοιες.

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ PDF

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Η μεγαλύτερη πρόκληση για τον οργανισμό ήταν η όσο το δυνατό μεγαλύτερη συναισθηματική εμπλοκή των ανθρώπων ως προς τις έννοιες: Αξία, Δεξιότητα, Συμπεριφορά.

 

ΛΥΣΕΙΣ

Σχεδιάστηκε ένα workshop, με άξονα το LEGO SERIOUS PLAY, όπου συμμετείχαν όλοι οι managers του οργανισμού. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αναπαραστήσουν τις ηγετικές δεξιότητες, δίνοντας έτσι νόημα σε έννοιες και ορισμούς.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι managers με τη χρήση του εργαλείου αυτού:

• Κατάφεραν να ερμηνεύσουν καλύτερα τις έννοιες των δεξιοτήτων, δίνοντας σχήμα και οντότητα σ’αυτές.

• Συνέδεσαν τις έννοιες των δεξιοτήτων με απλές καθημερινές συμπεριφορές των ανθρώπων τους.

• Ξεκαθάρισαν τι σημαίνουν πρακτικά τα διάφορα επίπεδα απόδοσης σε κάθε δεξιότητα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ Dynargie

Η Dynargie είναι μια δυναμική συμβουλευτική εταιρεία σε θέματα management και εκπαίδευσης, εξειδικευμένη στην άσκηση επιρροής και στη διαχείριση της θετικής αλλαγής τόσο στα άτομα όσο και στους οργανισμούς. Ιδρύθηκε στην Ελβετία το 1982 και δραστηριοποιείται σε πάνω από 10 χώρες σε 11 διαφορετικές γλώσσες και διαφορετικές κουλτούρες. Μέσα από τις μοναδικές της μεθόδους εκπαίδευσης και συμβουλευτικής, οι οποίες παρέχονται από μία διεπιστημονική ομάδα συμβούλων, βοηθά στο μετασχηματισμό της διαφορετικότητας σε αρμονία, και κάνει τους ανθρώπους και τους οργανισμούς πιο παραγωγικούς.