Česká Republika

DynargieDynargie

NÁŠ PŘÍBĚH

Naše jméno je vyjádřením našeho příběhu.


Výraz DYNARGIE vznikl kombinací dvou slov – DYNAMIKY manažera a ENERGIE lidí. V roli manažerů se především snažíme udržet dynamiku firmy v zájmu dosažení našich cílů. Toto lze docílit optimálním využitím veškeré energie a talentu, který máme uvnitř firmy. Dynargie je velmi silný koncept, protože představuje nejen způsob řízení firmy a vedení lidí, ale i způsob života. Tento způsob myšlení se uplatní v celé společnosti. Jak tento koncept vznikl? Díky bohatým zkušenostem našich dvou zakladatelů, Gilberta Serfatya a Philippa Graffa, kteří použili své bohaté profesní zkušenosti z mnoha zemí světa a různých průmyslových odvětví. Došli k závěru, že je třeba přistoupit k rozvoji zaměstnanců i společností novým způsobem.


Dřívější koncept vedení lidí byl založen na myšlence, že manažer musí být direktivní a být schopen samostatně rozhodovat. Přišel čas poskytnout manažerům novou alternativu pro vedení lidí. V roce 1982 proto vznikl koncept „Co navrhuješ?“, který byl založen na naslouchání druhým a následné optimalizaci jejich názorů a nápadů. Zrodil se Dynargetický přístup k vedení lidí: sladění a užití direktivní i participativního způsobu vedení, které umožnily se vyrovnat s novými podnikatelskými výzvami.


Aby mohlo vše správně fungovat, oba zakladatelé prosadili svou vizi konzistence značky Dynargie. K dosažení této vize bylo třeba vypracovat jednotný způsob vzdělávání, který bez ohledu na zemi či region bude vždy dodán ve stejném obsahu a stejné kvalitě.

scroll

Posunout níže:

Ačkoliv implementace nového konceptu probíhala s úspěchem, Dynargie se potýkala s výzvou: manažeři obecně nemají dostatek času a očekávají od Dynargie “dodání” nástrojů Dynargetického Managementu. Proto náš přístup k rozvoji se soustředí na “Jak?” a ne na „Co?“. Nevysvětlujeme, co je to motivace. Ale za to Vás naučíme, „jak“ motivovat zaměstnance.


Naše pobočky naleznete na 3 kontinentech a cílem Dynargie je být velkou sítí malých kanceláří, a ne malou sítí velkých kanceláří, zajišťujících školení Soft Skills. Velkou sítí malých kanceláří jsme Vám schopni zajistit školení ve stejné kvalitě i obsahu bez ohledu na zemi, kulturu, druh podnikání nebo odvětví: stojí za to pracovat s Dynargií!

To je důvod, proč volíme následující přístup: být konzistentní v jednoduchosti a maximální efektivitě, bez ohledu na konkrétní kancelář Dynargie, konzultanta, produkt, či metodu. A protože to tak je, naši klienti nás budou vždy doporučovat. To je náš slib! To je naše hodnota!

STAŇTE SE NAŠÍM KLIENTEM

Dynargii naleznete na třech kontinentech, v 15 časových zónách a v 11 jazycích, a proto je Vám vždy nablízku. Využíváme výhody mezinárodního know-how a současně zajišťujeme lokální přístup k řešení složitých problémů jednoduchým způsobem.


Můžeme aplikovat naše zkušenosti na konkrétní situaci každého klienta a firemní kulturu; jsme odborníci, kteří rozvíjí profesionály na “soft skills”, ať už školením, supervizí, koučováním nebo poradenstvím. Náš globální dynergetický přístup je individualizovaný a probíhá pod dohledem zkušených konzultantů, přinášející již od roku 1982 cenné zkušenosti s řízením týmů pro střední a velké globální společnosti.

Why Dynargie

STAŇTE SE NAŠÍM PARTNEREM

Možná jste po přečtení našeho příběhu inspirováni a chcete být o něco více součástí celosvětového týmu Dynargie a pomoci nám psát budoucnost této společnosti.


Měli byste vědět, že...


Jsme rozšířeni na 3 kontinentech a chceme být velkou sítí malých kanceláří, a ne malou sítí velkých kanceláří. Zajišťujeme vzdělávání v soft skills kdekoli, bez ohledu na kulturu, typ podniku nebo odvětví, se stejnou mírou konzistence a se stejným dopadem na úroveň klienta. Chceme růst prostřednictvím místních partnerů.
Máte ještě nějaké otázky týkající se připojení k tomuto vzrušujícímu projektu?

Pomůžeme Vám:

. věříte v Lidskou stránku v podnikání?

. máte podnikatelské myšlení?

. máte odvahu?

. máte pozitivní přístup k životu?

. věříte v sílu empatie?

. máte kontakty k rychlému nastartování svého podnikání ve vaší zemi?

. chtěli byste mít své vlastní podnikání s každodenní podporou týmu kolegů z jiných zemí?

. dáváte přednost stylu “Jak” v rozvoji Soft skills před stylem “Co”?

Pokud jste odpověděli ANO na VŠECHNY tyto otázky, nekontaktujte nás okamžitě. Vážíme si dlouhodobých vztahů, s akcionáři, partnery, zákazníky, zaměstnanci, dodavateli, se všemi našimi zúčastněnými stranami. Pokud splňujete tato kritéria, prosím odpovězte si znovu na všechny otázky s odstupem několika dnů. A pokud opět zní odpověď ANO téměř na VŠECHNY z nich, pak je čas se na nás obrátit a začít uvažovat o psaní nové kapitoly ve svém podnikatelském životopisu. Odvažte se snít!

CO NÁS
MOTIVUJE?

CO NÁS MOTIVUJE?

Jsme nabíjeni energií pokaždé, když spojíme zkušenosti námi vytvořené sítě, abychom pomohli jednotlivcům, týmům nebo firmám k získání osvědčených nástrojů k úspěchu.

NAŠE PŘESVĚDČENÍ
NAŠE
HODNOTY

NAŠE PŘESVĚDČENÍ

Níže naleznete klíčové hodnoty, kterými se řídíme každý den. Pomáhají nám řešit dilemata a komunikovat s našimi klienty i partnery. Pokud hodnotám věří i náš klient, víme, že jsme nalezli společnou identitu.

NAŠE HODNOTY

ODVAHA:

Čelit skutečnosti upřímně a s poctivostí, přiznat chyby, přijmout rozhodnutí. Základní postoj, pokud se chceme rozvíjet a měnit.

"Otevřenost ke zpětné vazbě, podílení se a přispívání ostatních, přijímání chyb a omluva, poučení z chyb a jejich náprava, to vše nás žene stále dál."

Djoko Murdjono, Indonesie

EMPATIE

Vžít se do situace jiné osoby vědomým úsilím k poznání jejích potřeb, jako by byly naše. Postoj pomáhající analyzovat a interpretovat kontext, který nás obklopuje.

"Vůle upřímně vidět věci z druhého pohledu, pochopit potřeby ostatních a důvody, které ostatní mají."

Djoko Murdjono, Indonesie

KVALITA

Zajištění systematického hledání kvality ve všech detailech, v každém okamžiku, se všemi našimi partnery. Zásadní postoj, který podporuje vynikající výsledky.

"Dát to nejlepší ze sebe k překročení očekávání klientů. Věnování pozornosti detailům a vynaložení úsilí k dosažení toho nejlepšího standardu."

Djoko Murdjono, Indonesie

POZITIVNÍ POSTOJ

Vytvářet, zlepšovat, myslet dopředu, najít řešení, vidět překážky jako odrazové můstky. Duch pozitivního myšlení v prostředí vítězné společnosti.

"Vždy se podívejme do podstaty problému, abychom našli řešení. Věřte na lidský potenciál."

Panagiotis Morfis, Řecko