Česká Republika

Čím se zabýváme: > Budování Identity Společnosti

KONZULTACE & FACILITACE:
< Zpět:

Budování Identity Společnosti


Analyzujeme potřeby našich klientů objevování otázek `Proč` na místo otázek `Co` původně prezentovány jako úvodní požadavek.

Tento kombinovaný přístup posiluje zvyšující se růst samostatnosti našich klientů po cestě k následování.

Maje širší pohled na situaci, jíž naši klienti dnes čelí, nám pomáhá přinášet řešení, která se zaměřují na explicitní i implicitní potřeby.

Náš přístup se zaměřuje na vývoj a realizaci konkrétních a přizpůsobených `jak`, zaměřujíce se na dvě odlišné/komplementární oblasti podpory: rozvoj Soft Skills a také budování Mindsetu pro podporu a sestavení změn, které mají být provedeny.

Tento kombinovaný přístup posiluje zvyšující se růst samostatnosti našich klientů po cestě k následování.