Česká Republika

Ochrana osobních údaj?

Ochrana osobních údaj?

1. Identifikace správců Vašich osobních údajů

Společnosti DYNARGIE, s. r. o. IČO: 27253996 (dále jen jako „Dynargie“ nebo „my“), Vám tímto oznámením jakožto správci osobních údajů blíže vysvětlují podrobnosti zpracování údajů o Vaší osobě, na jejichž základě Vás lze identifikovat (dále jen „osobní údaje“), a to v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení GDPR“).

 

2. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD zpracování – Jak a proč zpracováváme Vaše osobní údaje?

Společnost Dynargie shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje, které jste odeslal(a) prostřednictvím webového formuláře umístěného na našich internetových stránkách. Formulář se mohl týkat například přihlášky na seminář, přihlášení k odběru novinek, případně odeslání dotazu pomocí kontaktního formuláře apod. Toto zpracování probíhá bez nutnosti Vašeho souhlasu a je založeno zejména na následujících právních základech:

Nad rámec výše uvedeného může Dynargie zpracovávat některé kategorie osobních údajů na základě Vámi uděleného dobrovolného souhlasu (viz část 6. níže).

Účel zpracování osobních údajů se liší podle typu Vaší žádosti, resp. konkrétního formuláře. Účelem zpracování osobních údajů v případě přihlášky na otevřený seminář je zpracování komunikace s Vámi a zajištění Vaší účasti v rámci příslušného semináře.

 

3. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ – Co konkrétně o vás shromažďujeme?

Společnost Dynargie získává Vaše osobní údaje přímo od Vás prostřednictvím Vámi vyplněného formuláře.

 

4. PŘÍJEMCI A PŘENOS ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ – S kým sdílíme vaše osobní údaje?

Společnost Dynargie využívá Vaše osobní údaje interně v souvislosti s dosažením výše uvedených účelů zpracování.  

 

5. DOBA UCHOVÁNÍ – Jak dlouho jsou vaše osobní údaje uchovávány?

Společnost Dynargie Vaše osobní údaje zpracovává výhradně v rozsahu a po dobu nezbytnou ke splnění účelů, pro které jsou tyto údaje shromažďovány, a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme. Naším pravidlem je vymazat osobní údaje nejdéle 3 roky poté, kdy jste nás kontaktoval jako zájemce či účastník našeho semináře, abychom mohli chránit svá práva a oprávněné zájmy v případném sporu souvisejícím s organizací semináře.

 

6. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ VAŠEHO SOUHLASU

Pokud v rámci odeslání formuláře udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely získávání informací o dalších událostech a novinkách týkajících se společnosti Dynargie (newslettery), můžete tento svůj souhlas kdykoliv odvolat s účinností do budoucna. Odvolání tohoto souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování údajů předtím, než byl souhlas odvolán. Zaškrtnutím příslušného pole v rámci odeslání formuláře souhlasíte s tím, že:

Udělení souhlasu je dobrovolné. Souhlas je udělován na dobu 3 let, neodvoláte-li jej dříve.

 

7. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů máte, a to při splnění příslušných podmínek daných právními předpisy, zejména tato práva:

 

Bližší informace o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů jsou dostupné také na následujícím odkazu: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.

 

Pokud chcete uplatnit vaše práva či máte jakékoliv dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, obraťte se prosím na info.cz@dynargie.com