Česká Republika

Mezikulturní komunikace v AJ

Otevřené semináře > Mezikulturní komunikace v AJ

Mezikulturní komunikace v AJ

 

Obsah:

  • Jak se projevují základní faktory určující chování: vlastní kultura, osobnost a situace?
  • Jak efektivně naslouchat a ukázat pochopení a uznání?
  • Jak ovlivňují interkulturní rozdíly jednání na pracovišti?
  • Pět základních dimenzí kultury
  • Popis profilu různých zemí, s kterými přijdou účastníci do styku
  • Hierarchie a její efekt na kulturu
  • Styly komunikace v různých kulturách
  • Skrytý význam mezikulturní komunikace
  • Jak efektivně komunikovat v různých kulturách
  • Konverzační témata různých kultur
  • Motivace zaměstnanců
  • Poskytování zpětné vazby
  • Příležitost procvičování na případových studiích ve skupině
  • Zpětná vazba od konzultanta
  • Vytvoření mezikulturního akčního plánu
 
Datum: Seminář bude otevřen na základě požadavku.
Konzultant: Jorge Cooper
Místo: Praha 5, Drtinova, Hub Impact
Délka: 2 dny
Trvání: 9:00 - 17:00
Cena: 14.000 Kč (+ DPH)
 
Přihlášky a případné dotazy zasílejte koordinátorce otevřených seminářů: Kateřina Fořtová (katerina.fortova@dynargie.com)

PŘIHLÁŠKA