Česká Republika

SEZNAMTE SE S NAŠÍM TÝMEM


Náš tým je proškolen životem. Naši certifikovaní konzultanti mají různorodé dovednosti a základy v kombinaci s minimálně pětiletými profesionálními zkušenostmi. Před přijetím se kandidáti podrobí důkladnému výběrovému procesu a pětidennímu počátečnímu školení. Jako od konzultantů se od nich očekává, že zůstanou aktuální a obnoví své dovednosti dvakrát ročně na našich pětidenních školeních. 75 % našich konzultantů u nás zůstává 5 let a déle.
Seznamte se s našimi Manažery a řídícími partnery.

Životopisy:

Pavel Cetkovský

Jorge Cooper

Jan Habeš

Miriam Fridrich

Česká Republika


JMÉNO A PŘÍJMENÍ

PAVEL CETKOVSKY

POZICE

COUNTRY MANAGER

EMAIL

pavel.cetkovsky@dynargie.com

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

JAN HABEŠ

POZICE

Partner

EMAIL

jan.habes@dynargie.com

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

Jorge H. Cooper

POZICE

Partner

EMAIL

jorge.cooper@dynargie.com

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

Miriam Fridrich

POZICE

Senior Konzultant

EMAIL

miriam.fridrich@dynargie.com